جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات

جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات

جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات با کد 0064 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 41
حجم 2269 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه

روش تهیه انواع محلول های آزمایشگاهی

محلول استاندارد

نقطه هم ارزی و نقطه پایانی

استندارهای اولیه

محلول های استاندارد

گوشت و فرآورده های گوشتی

ویژیگی های سوسیس و کالباس معمولی

فرآورده های گوشتی نیمه آماده(سوسیس)

آماده سازی نمونه

گوشت تازه منجمد و عمل آمده

سوسیس و محصولات مشابه

کنسرو های گوشت

یادآوری

اندازه گیری رطوبت در سوسیس(روش ظرف سرباز)

طرز عمل

درصد رطوبت

اندازهگیری خاکستر در سوسیس

طرز عمل

یاد آوری

اندازه گیری So2 در سوسیس

اساس کار

لوازم و معرف ها

طرز عمل

محاسبه

اندازه گیری شیر خشک

اساس عمل

معرف

روش کار

محاسبه

یادآوری

اندازه گیری پروتئین در مواد غذایی

اندازه گیری پروتئین ها

روش کلدال

مرحله تقطیر سولفات آمونیوم

روش آزمایش

تعیین پروتئین به روش های گوشتی

ندازه گیری کلسیم در مواد غذایی(به روش حجمی)

روش آزمایش

اندازه گیری به روش ولهارد

محاسبات

اندازه گیری نمک طعام به روش mohr

اندازه گیری نمک طعام به روش غیر مستقیم ولهارد

تعیین درصد چربی به روش سوکسله

روش آزمون

اندازه گیری چربی به روش ژربر

محاسبه مقدار کل گوشت و گوشت بدون چربی در سوسیس

اندازه گیری نشاسته در محصولات گوشتی

اساس عمل

معرف

طرز عمل

درصد نشاسته

طیف سنجی جذب مرئی- فرابفش

قانون بیرلامبرت

قانون لامبرت

قانون بیر

دستگاه های جذب سنجی

محاسبه خطا در طیف سنجی جذبی

تعیین آهن به روش ارتوفنانترولین

روش آزمون تعیین مقدار نیتریت در گوشت و فرآورده گوشتی

روش آزمون

اندازه گیری رنگ

اندازه گیری پلی فسفات در سوسیس

اساس عمل

معرف ها

تهیه منحنی استاندارد

روش آزمون

اندازه گیری فسفر در سوسیس

اساس عمل

معرف

روش کار

اندازه گیری PH در گوشت و فرآورده های گوشتی

معرف

روش کار

اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد چربی استخراج شده

معرف

روش کار

درصد اسید های چرب آزاد

اندازه گیری پراکسید چربی استخراج شده

معرف

روش کار

محاسبه

عدد پراکسید

تشخیص رنگ در سوسیس (روش شیمیایی)

روش کار


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

خرید فایل word جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

دانلود پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

خرید پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

دانلود فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

دریافت نمونه سوال جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

دانلود پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

خرید پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

دانلود مقاله جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

دریافت مقاله جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

خرید فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

دانلود تحقیق جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

خرید مقاله جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از download

دانلود مقاله جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

خرید پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

دریافت فایل word جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

خرید نمونه سوال جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

دریافت فایل word جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود فایل word جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

خرید فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود تحقیق جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

خرید کارآموزی جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از www

دانلود مقاله جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

دریافت پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

خرید تحقیق جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

دریافت تحقیق جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

دریافت فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

خرید نمونه سوال جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود تحقیق جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود تحقیق جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

خرید فایل word جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

دریافت فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

دریافت فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از word

دریافت تحقیق جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free

دانلود مقاله جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free

خرید تحقیق جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free

دانلود پروژه جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free

دریافت کارآموزی جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free

دانلود فایل word جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free

دریافت مقاله جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free

دانلود فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free

دانلود فایل جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free

خرید کارآموزی جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free

دریافت فایل word جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free

خرید تحقیق جزوه آزمایشات صنایع گوشت و شیلات از free


مطالب تصادفی